Ibragimovi Bear Act (1990)

From Circopedia

Raissa & Grant Ibragimovi, Bear Act, with the Moscow Circus 1990 U.S. Tour at Milwaukee's Bradley Center Arena (1990).

See also